Ułatwienia dostępu

Bacia Anna
język niemiecki
Banasik Karina
biologia, chemia, przedmioty zawodowe logistyczne
Banyś Tomasz
zajęcia rewalidacyjne
Bargieł Wioletta
podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe logistyczne
Białas Agata
matematyka
Cecha Paweł
język niemiecki
Czyż Krzysztof
przedmioty zawodowe programistyczne
Drewniak Bożena
przedmioty zawodowe graficzne
Filus Patrycja
przedmioty zawodowe logistyczne
Gawron Wojciech
informatyka, przedmioty zawodowe logistyczne, hotelarskie, graficzne, reklamowe
Gralikowska Sylwia
matematyka
Hejnowska Beata
kosmetyka i wizaż
Jackiewicz Robert
informatyka, przedmioty zawodowe programistyczne, graficzne
Janota Anna
język polski
Jaros Włodzimierz
wychowanie fizyczne
Jaskółka Paweł
informatyka, przedmioty zawodowe programistyczne
Kaczmarska Małgorzata
pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
Koczwara Karina
przedmioty zawodowe graficzne
Korzec Ewelina
Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
język polski
Kowalska Daria
biologia
Kowalski Leszek
edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Krochmal-Gościniewicz Monika
matematyka, przedmioty zawodowe hotelarskie, logistyczne
Krupa Natalia
język angielski
Latacz Marzanna
język angielski
Leszczyńska-Polak Ewa
Kierownik Szkolenia Praktycznego
podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie
Lubojańska Małgorzata
język polski
Łata Piotr
geografia
Mierzwa Katarzyna
język niemiecki
Morawiec Grzegorz
religia
Mrozek-Heber Barbara
przedmioty zawodowe logistyczne
Musiałek Alicja
język polski
Niedbał Marlena
przedmioty zawodowe logistyczne
Nowak Kamil
geografia
Nowak Przemysław
wychowanie fizyczne
Pachucki Mateusz
historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
Pasteczka Monika
psycholog
Pikuła-Piotrowska Monika
przedmioty zawodowe graficzne, reklamowe
Rabsztyn-Kłoczko Aleksandra
język niemiecki
Rutkowska Agnieszka
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
język niemiecki, przedmioty zawodowe logistyczne
Semeniuk Aneta
przedmioty zawodowe hotelarskie, reklamowe, doradztwo zawodowe
Sitek Michał
przedmioty zawodowe graficzne, reklamowe
Skalski Łukasz
matematyka
Skrzypiec Marzena
pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
Sroga Iwona
wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Stanik Bogdan
logistyka w wojsku
Synowiec Michał
historia, historia i teraźniejszość
Szumiał Izabela
historia, historia i teraźniejszość
Ścisło Jarosław
fizyka
Taraszka Aneta
fizyka
Wocial Aleksandra
język angielski
Wojciechowska Marlena
biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości
Wojtacha Bartłomiej
historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
Wyciślik Judyta
wychowanie fizyczne, dietetyka, fitness
Wykurz Agnieszka
język angielski
Zagórska Ilona
język angielski
Żymirska Renata
etyka, bibliotekarz
Żymirski Władysław
plastyka