foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

STOWARZYSZENIE CZELADZKA INNOWACYJNA SZKOŁA zostało zarejestrowane 4 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności na rzecz młodzieży ZSOiT w Czeladzi. Stowarzyszenie ma za zadanie inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

  • organizowanie warsztatów naukowych, wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych,
  • organizowanie imprez promujących edukację, sport i rekreację,
  • organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej,
  • wspieranie bieżącego funkcjonowania placówki szkolnej,
  • zapewnienie brakujących pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia technicznego placówki szkolnej,
  • poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.

Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspierać młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Technicznych w Czeladzi w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, mających wpływ na ich przyszłe życie.

Zarząd Stowarzyszenia:

Dominik Gondorek - Prezes Zarządu

Robert Jackiewicz - Wiceprezes Zarządu

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Czeladzka Innowacyjna Szkoła

ul. Grodziecka 29 41-250 Czeladź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000707060 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 180699664

NIP: 6252463406

Bank: mBank S.A.  nr konta: 41 1140 2004 0000 3102 8273 5952

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni i wspierający.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację jednego członka Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.