foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

Powyższy kurs został zorganizowany w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (nr dofinansowania: WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002).

Kurs był skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

W ramach zajęć kursantki doskonaliły swoje umiejętności lingwistyczne w sposób praktyczny, poszerzyły także zasób słownictwa branżowego.

Organizatorem zajęć była Akademia Języka z Czeladzi.

Kurs został zakończony egzaminem, a zwieńczeniem było uzyskanie certyfikatu.

kurs jezyk ang 1  kurs jezyk ang 2 
kurs jezyk ang 3 

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.